Udvalg nedsat til at effektivisere udvalgsarbejde (foto: Oleg Kulakov/Photoxpress)

Udvalg nedsat til at effektivisere udvalgsarbejde. Redegørelse forventes klar i 2014.

Ministeriers og andre offentlige instansers udvalg kritiseres i en lang række sager for langsommeligt arbejde, som trækker ud og derfor ofte har vidtrækkende konsekvenser. Derfor nedsættes nu et hurtigtarbejdende udvalg, som skal komme med anbefalinger til hurtigere sagsbehandling. En redegørelse forventes i starten af 2014.

Det bliver en tværministeriel task force, som skal tage sig af det presserende problem med langsommelig sagsbehandling. Det hurtigtarbejdende udvalg forventer at skulle foretage en del studieture til udlandet for at se gode eksempler på effektivt udvalgsarbejde.

Stående udvalgsmøder

Da Tidens Nyheder spørger den almindelige dansker om råd til, hvordan man kan effektivisere udvalgsarbejdet, peger adskillige på, at udvalgsmøderne skal holdes i lokaler uden stole. Det skaber incitament til at droppe dansen om den varme grød og arbejde effektivt på tilvejebringelse af løsninger.

Gør som med dagpengene

Mange borgere var også inde på, at man kunne gøre som med dagpengene. I stedet for at forlænge deadline, så skulle den forkortes, måske endda halveres. Hvis udvalgsmedlemmerne ikke løser opgaven til tiden, er det slut og herut for deres vedkommende. Adskillige politikere har udtalt sig stålfast om, at en fast bagkant virker meget motiverende for at skabe resultater.

Tidens Nyheder præsenterede ovenstående og andre forslag for udvalgets formand, fuldmægtig Finn Ehrenreich. Han ønskede ikke at forholde sig konkret for de stillede forslag, men lovede at de ville taget med i betragtning og bliver del af redegørelsen, som forventedes klar i starten af 2014, såfremt der ikke opstod uventede komplikationer.

Resultater kan tidligst indføres i 2015

Når redegørelsen ligger klar, skal denne foreligges for Folketinget, diverse ministerier og styrelser. En implementering anbefalinger forventes tidligst at kunne ske i midten af 2015.

Subscribe to our mailing list

* indicates required E-mail * Navn

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*