klasselokale (foto: wokandapix/pixapay)

Spanskrør og eftersidninger bliver hverdag for danske skoleelever (foto: Wikandapix/Pixabay)

 

I disse dage strømmer danske skoleelever tilbage til skolen. For mange elever kan gensynsglæden med skolen ligge på et ret lille sted. At danske lærere i grundskolen (folkeskole/privatskoler og efterskoler) og på ungdomsuddannelser nu må anvende spanskrør og give eftersidninger til eleverne, gør sikkert ikke glæden større.

Mens Danmark har været optaget af at holde sommerferie, har Folketinget vedtaget en række tiltag, der skal sikre øget disciplin i de danske skoler. Den såkaldte lydighedspakke. Derfor vil det fremover være tilladt at give flabede og uvorne elever en straf. Det er den enkelte lærer, der vurderer straffens omfang. Det gælder for elever fra 0. klasse til øverste klassetrin på ungdomsuddannelserne.

Endelig!

Hos Danske Sammenslutning af Undervisere er der stor glæde over de nye stramninger. Formand Helge Schwirpmann udtaler:”Endelig, endelig, endelig! De sidste mange år har vores medlemmer været magtesløse over for de stadig mere egocentrerede elever. Eleverne forstår ikke henstillinger og løftede pegefingre. Men de vil sikkert forstå et løftet spanskrør og eftersidninger i weekenden”.

Fysisk afstraffelse blev afskaffet i 1967, så der skulle gå 50 år uden disse disciplinærmidler.

Når en lærer straffer en elev, skal dette – og årsagen til afstraffelsen – meddeles til kontor og forældre. Dette sker via en app, som alle lærer udstyres med. Forældrene for meddelelsen via intranettet.

Umenneskeligt!

Det er dog ikke alle, der er begejstrede for den nye lov. Aurora Silkepiil, mor til Blizzard, der skal starte i 1. klasse på Østerbro Ny Skole, er ikke glad: “Det er umenneskeligt! At nogen skal have ret til at lægge hånd på min Blizzard, når han står på sin ret til at få sin vilje. De voksne må være så voksne, at de kan give plads til Blizzards udvikling”.

Forventelig reaktion

I følge børnepsykolog, Ida Hermansen, var det forventeligt, at der ville ske stramninger: “Op gennem 00’rne og 10’erne har børn i høj grad været sat på en piedestal og de har intet forkert kunnet gøre. Det har givet en række udfordringer og konfrontationer, når disse børn kom i skole og blev konfronteret med andre børn, der mente, at de havde al ret.”

Dette udsagn støttes af en lang række lærere og pædagoger, der har fulgt udviklingen.

Kursus i anvendelse af spanskrør

For at kunne anvende spanskrøret korrekt, har det danske lærerkorps været på et weekendkursus i anvendelse af spanskrør. I løbet af kurset har de givet og modtaget slag, så de har et indtryk af, hvor ondt forskellige slagstyrker gør.

I følge en rundringning til danske skoler, som Tidens Nyheder har foretaget, er der stor tilslutning til genindførsel af spanskrør og eftersidning. 67 procent af de adspurgte var positive eller overvejende positive over for de nye muligheder. Kun 8 procent syntes, at det var en decideret dårlig ide. Det gælder både blandt lærere og blandt den generelle befolkning i Danmark.

Der er tale om en forsøgsordning, der foreløbig skal køre frem til 2020. i 2019 vil en evaluering slå fast, om forsøgsordningen skal gøres permanent.

Subscribe to our mailing list

* indicates required E-mail * Navn

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*