OK - et resultat er snart på banen

Parterne er nær på et resultat til OK18

Offentligt ansatte (kommune, regioner og stat) er blevet tilbudt vilkår, som i det store hele matcher forholdene i Folketinget. Det betyder øget pension, eftervederlag og særlige ydelser til offentligt ansatte med børn. Samtidig kædes lønstigninger i Folketinget og på det offentlige arbejdsmarked sammen. Det er, hvad kilder tæt på forhandlingerne fortæller til Tidens Nyheder.

Denne kursændring, som er forsøgt holdt hemmelig, er den reelle årsag til, at forligskvinden har udskudt strejke og lockout med 14 dage. Parterne er netop nu i gang med at gennemgå ændringerne. De forventes at mødes igen efter påske.

Ansat på åremål

Såfremt oplysningerne fra vores kilde er korrekte, vil det være den største ændring for den offentlige sektor. Ansatte i det offentlige vil blive ansat på åremål. Typisk fire år ad gangen.

Et halvt år før de fire år er nået, skal det vurderes, om stillingen skal fortsætte. Skal stillingen nedlægges, afsluttes ansættelsesforholdet og eftervederlaget udløses.

Det har ikke været muligt at få oplyst størrelsen på dette eftervederlag. Blot at det vil være en procentsats af bruttolønnen. Uanset om man er medlem af folketinget, SOSU-assistent eller DJØF’er. Fortsætter man i samme/lignende funktion, udløses intet eftervederlag.

Resultatløn sløjfes

En del af finansieringen til de markante ændringer skal tages fra de nuværende resultatlønspuljer. I sig selv forventes denne pulje ikke at bidrage i stor stil. Fremover vil ledere få en løn, der afspejler de krav, som stillingen indeholder. Den heftige debat om tvivlsomme udbetalinger af resultatløn formodes at have spillet en rolle i forbindelse med dette forslag.

Ingen kommentarer

Tidens Nyheder har forsøgt at få en kommentar fra de forhandlende parter. Fra begge lejre har man ikke ønsket at kommentere oplysningerne. Sophie Løhde siger dog: “Vi kan ikke kommentere på et hvert rygte, uanset hvor tæt eller fjernt det er på sandheden. Forhandlingerne må gå sin gang. Så melder vi ud, når vi er kommet i mål”.

Efter sigende skulle udspillet i store tal svare til den lønudvikling, der forventes at blive opnået på det private arbejdsmarked ved de kommende overenskomstforhandlinger.

Subscribe to our mailing list

* indicates required E-mail * Navn

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*